Vergitutmanın müəyyən edilməsi prinsipləri

Məqalədə vergi qanunvericiliyini formalaşdırılmasında ayrı-ayrı vergi növlərinin müəyyən edilməsi, onların tətbiqinin vergitutmanın prinsiplərinə uyğunluğu ilə bağlı məsələlər tədqiq olunur. Həmçinin, məqalədə vergi […]